Offerte ontvangen voor

  Bedrijfsnaam

  Naam

  Straatnaam

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  E-mailadres

  Hoeveel m²?

  Soort vloer?

  Vloerverwarming aanwezig?

  Zo ja, is de vloerverwarming gefreesd of ligt deze onder een cementvloer?

  Soort draagvloer constructie

  Is de woning bewoond tijdens de werkzaamheden, zo ja staat deze leeg?

  Elektriciteit aanwezig voor apparatuur?

  Bereikbaarheid werklocatie


  Foto's huidige situatie

  Gewenste datum

  Uiterste datum

  Opmerkingen